Tarkett geeft 5 tips over circulaire economie

Circulaire economie Duurzaamheid

5 tips voor iedereen die circulair wil ondernemen

Onze lineaire economie is al lange tijd niet meer houdbaar. In dit systeem worden namelijk grondstoffen verzameld, omgevormd tot producten en vervolgens afgedankt tot afval. Door de almaar groeiende wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar producten, groeit ook de druk op onze natuurlijke grondstoffen en het milieu. Uiteindelijk zal dit leiden tot uitputting en milieuproblemen. Om dit te voorkomen, is een verschuiving naar een duurzamer economisch model noodzakelijk. Bij Tarkett passen we circulair ondernemen al tientallen jaren toe en we delen graag onze ervaringen met u.

Wat is een circulaire economie nu precies?

Het hergebruik van producten en grondstoffen staat centraal binnen de circulaire economie. Het sluiten van de cirkel is een belangrijk uitgangspunt, waarbij schadelijke uitstoot naar water, lucht en bodem zoveel mogelijk worden voorkomen. In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Dit wil zeggen dat deze grondstoffen zó gebruikt worden dat ze de hoogste waarde voor de economie vertegenwoordigen en de minste schade aan het milieu toebrengen. De nadruk ligt dus op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen, in alle schakels van de productieketen: van grondstoffen tot consumptie en hergebruik.

image-png-Jan-27-2022-09-56-23-99-AMLeestip: Let op: recycleren is niet altijd duurzaam!

 

Leefomgeving circulaire economie

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving

De verschillende kringlopen binnen een circulair systeem

Binnen dit circulaire systeem zijn twee verschillende kringlopen van materialen te onderscheiden.

  1. Allereerst bestaat er een biologische kringloop, waarbij de reststoffen na gebruik terugkeren in de natuur.
  2. Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop, waarbij producten zo ontworpen worden dat deze na gebruik weer op een hoogwaardig niveau zijn te gebruiken. Zo blijft de economische waarde (zoveel mogelijk) behouden én wordt schade aan het milieu voorkomen.

De grootste vermindering CO2eq-uitstoot, wordt bereikt met échte circulariteit. Je voorkomt ontginning van grondstoffen en verbranding aan het einde van de levensduur.

 

Om te komen tot een circulaire economie is het van belang dat er niet alleen een verandering van systeem plaatsvindt, maar ook een verandering in denkwijze. Het is duidelijk dat een circulaire economie wat anders is dan enkel recycleren. Het is een systeem waar van begin tot einde nagedacht wordt over een product en de wijze van produceren. De grootste vermindering CO2eq-uitstoot, wordt bereikt met échte circulariteit. Je voorkomt ontginning van grondstoffen en verbranding aan het einde van de levensduur.

image-png-Jan-27-2022-09-56-23-99-AMRecycleren, upcyclen, downcyclen of hergebruiken: wat zijn de verschillen?

circulaire economie potten

De circulaire economie is voor veel bedrijven nog nieuw. Het is daarom niet vreemd als niet meteen alles goed gaat. Wees als ondernemer echter niet bang en durf te experimenteren.

 

Wat kunt u zelf doen voor uw bedrijf? Hier 5 tips.

Circulaire economie biedt op bedrijfsniveau diverse kansen. De Ellen MacArthur Foundation vat dit samen in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen en nieuwe en versterkte klantrelaties.

Deze kansen zorgen er dus voor dat de overstap naar een circulair systeem aantrekkelijk is voor bedrijven. Als bedrijf kunt u het volgende doen om bij te dragen aan een circulaire economie:

  1. Ga samenwerkingen aan: werk samen met andere bedrijven in uw eigen en andere productieketens om te zorgen voor maximale recyclagemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden. Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bovendien als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in onze eigen EcoBase®-tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijt. 
  2. Houd tijdens de ontwerpfase rekening met recyclage. probeer producten zo te ontwerpen dat u materialen met minimale inspanningen kunt scheiden en er zo min mogelijk materialen worden verspild. Bedenk tevens hoe u de materialen en (oude) producten weer terugkrijgt.
  3. Het aanbieden van mogelijkheden tot leasing: verstevig klantrelaties door bijvoorbeeld producten te verhuren, zodat producten hergebruikt kunnen worden én klanten loyaal blijven aan uw bedrijf of merk. Hierbij blijft de producent verantwoordelijk voor het product en de grondstoffen. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Philips en Schiphol, waarbij Philips eigenaar blijft van de lampen.
  4. Ontwikkel nieuwe diensten en jobs: faciliteer productherstel en inname van defecte of versleten producten, zodat deze niet op de afvalhoop belanden, maar in de kringloop blijven. Wanneer producten uit verschillende onderdelen bestaan, is het verder goed om ervoor te zorgen dat elk onderdeel eenvoudig te vervangen is.
  5. Hergebruik grondstoffen en zorg voor lagere materiaalkosten door te kiezen voor recycleerbare grondstoffen. Hierdoor hebben eventuele prijsfluctuaties minder invloed op uw bedrijf. Kies verder waar mogelijk voor duurzame alternatieven en lokale grondstoffen (verminderd tevens de transportkosten en de uitstoot).

 

Meer informatie?

De circulaire economie is voor veel bedrijven nog nieuw. Het is daarom niet vreemd als niet alles vanaf het begin goed gaat. Wees als ondernemer echter niet bang en durf te experimenteren. Het is ook goed om u te omringen met experts en gelijkgestemden. In deze blog vindt u alvast een aantal praktijkvoorbeelden ter inspiratie.

 

BEKIJK HIER PRAKTIJK VOORBEELDEN

Filip Eeckhout

Geschreven door

Filip Eeckhout

General Manager BeLux

Lees ook

Circulaire economie toegepast: een aantal voorbeelden uit de praktijk

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk maar ook op bedrijfsniveau kansen. Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie ...

LEES MEER

Gefaseerd overstappen naar een circulaire economie met massabalans principe

Over de hele wereld worden er miljoenen producten geproduceerd van fossiele grondstoffen. Fossiele stoffen zijn stoffen zoals olie, gas of kolen en ...

LEES MEER
Nieuwsbrief