Duurzaamheid

Kalk wordt geüpcycled in tapijt. Hoe is dit tot stand gekomen?

Eén van onze zeer gewaardeerde leveranciers is AquaMinerals. Zij leveren ons de kalkkorrels die een belangrijke grondstof zijn voor de EcoBase-backing, onze volledig recycleerbare tapijttegelrug. We hebben Ronny Theune, commercieel operationeel manager bij AquaMinerals, uitgenodigd om ons meer te vertellen over deze samenwerking. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen? Zijn deze kalkkorrels net zo zuiver als de kalk die bijvoorbeeld in Italië wordt gedolven? Zetten meer leveranciers de afvalstroom kalk in als nieuwe grondstof? Lees het nu.

Kalk als nieuwe circulaire materiaalstroom voor de tapijttegelrug

Het produceren van zuivere kalkkorrels is acht jaar geleden begonnen met Tarkett, die op zoek was naar een nieuwe duurzame materiaalstroom voor tapijttegels (die ook uiteindelijk worden gerecycleerd in het Carpet Recycle Center). Vóór deze samenwerking hadden we bij AquaMinerals een kalkkorrel met een zandkern. Deze kalkkorrel bestond voor 3 procent uit zand. Dit bleek voor problemen te zorgen voor de machines van Tarkett, want de zandkern zorgde ervoor dat de stansmessen die gebruikt worden voor het snijden van de tapijttegels sneller bot werden en versleten. De kalkkorrel moest verbeterd worden.

“Het produceren van zuivere kalkkorrels was een enorme vooruitgang en heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Tarkett werd geholpen, maar had ook tot gevolg dat we zelf meer circulair zijn gaan handelen.”

aquaminerals2

Het ontstaan van de zuivere kalkkorrels ‘Dutch Calcite’

Ik zal eerst kort toelichten hoe we kalk uit water filteren. Het chemische proces van het ontstaan van een kalkkorrel is vrij eenvoudig. Men begint met hard water. Hierin zit een hoeveelheid aan calcium in oplossing. Door het verhogen van de zuurgraad wil de calcium kristalliseren om kalk te vormen, maar het kristalliseren kan beter plaatsvinden als er een materiaal is waarop het kristal zich kan afzetten. Het materiaal waarop gekristalliseerd kan worden heet ‘entmateriaal’. In het verleden is het entmateriaal van de kalkkorrels altijd zand geweest, omdat dit een goedkope grondstof is die eenvoudig te reinigen is. Daarnaast is zand hygiënisch.

Toen na de proeven met de kalkkorrels met zandkern naar voren kwam dat de zandkern ongewenste effecten had, moest AquaMinerals verder gaan kijken. De volgende stap die we namen was kalk als entmateriaal. Hierdoor ontstond een kalkkorrel die volledig uit kalk bestaat en daardoor veel meer mogelijkheden had bij verwerking en recycling. Het proces om een zuivere kalkkorrel te verkrijgen hoefde hiervoor minimaal aangepast te worden. Dit was een enorme vooruitgang en heeft ervoor gezorgd dat niet alleen Tarkett werd geholpen, maar had ook tot gevolg dat we zelf meer circulair zijn gaan handelen.

Voor de kalk die voorheen nog uit de groeven werd gehaald wordt nu ons eigen kalk gebruikt

Een deel van de kalkkorrels die uit het water worden onttrokken, wordt geleverd aan Tarkett en andere bedrijven. Het overige deel wordt weer als entmateriaal gebruikt in ons proces en zo wordt de cirkel gesloten. Voorheen werd deze kalk, die als entmateriaal wordt gebruikt, nog uit de groeven gehaald in bijvoorbeeld Italië. We hebben het proces zo verbeterd dat de kalk, die al uit een eerder onthardingsproces is gehaald, nu weer gebruikt wordt als entmateriaal.

aquaminerals3

Tarkett neemt nu zo’n 500 vrachtwagens kalkkorrels per jaar af als nieuwe materiaalstroom voor de backing van haar tapijttegel.

Naast circulariteit hebben we meer duurzame initiatieven in petto

In principe kunnen we alle kalk afzetten die vrij komt in het proces. AquaMinerals heeft wel als doel markten te vinden die steeds hoogwaardiger zijn en het is daarom belangrijk dat de zuiverheid en kwaliteit van de kalk hoog is. We kunnen bijvoorbeeld zelfs leveren aan de voedselindustrie. Ook leveren we kalk voor de diervoederindustrie als bijvoorbeeld melkvervangers.

Van de totale hoeveelheid kalkkorrels die we jaarlijks produceren, leveren we nu ca. 20 à 25% aan Tarkett. Dit kan je omrekenen naar ruim 500 vrachtwagens kalkkorrels per jaar. We hebben bij AquaMinerals de ambitie om te groeien, zodat we alle kalk voor de backing kunnen leveren aan Tarkett. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Amsterdamse fabriek die als een proef diende, uitgebreid wordt voor nieuwe toepassingen.

Kalk als vervanger van microplastics

Een ander voorbeeld van een bedrijf waaraan we kalk leveren is NAÏF. Het bedrijf ontwikkelt natuurlijke cosmeticaproducten en heeft als visie dat je als consument bij het kopen van cosmeticaproducten ‘naïef’ wilt kunnen kiezen voor een product. NAÏF gebruikt de kalk die wij leveren om in hun scrub toe te voegen. De kalk, die microplastics vervangt, is namelijk vriendelijk voor het milieu. Immers, verdwijnen de korrels in het doucheputje, dan worden ze opnieuw uit het water gefilterd en weer toegepast in de scrub. Een circulair proces.

aquaminerals4

Je moet the guts hebben om erin te geloven.

Je ziet gelukkig steeds meer dat mensen en bedrijven willen veranderen. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika zijn de progressievere staten, zoals New York, erg geïnteresseerd in de innovatie die wij hebben ontwikkeld. Zij vinden het enorm interessant om te zien wat je allemaal kan doen met reststromen en hoe uniek we daar in zijn. Daar staat helaas wel tegenover dat je merkt dat bedrijven het vaak nog steeds eng vinden om een risico te nemen.

Wij hebben wel het risico genomen om te innoveren toen het zand de stansmessen van Tarkett bot maakte. Deze innovatie gaf ons vooraf geen zekerheid dat dit de stansmessen níet bot zou maken of een ander probleem zou veroorzaken. Maar we wilden het risico nemen, omdat we er in het ergste geval wat geld op zouden verliezen. Je moet the guts hebben om erin te geloven en te blijven proberen duurzamer te ondernemen.•


Meer lezen over de EcoBase-backing voor het DESSO tapijt?

Ronny Theune

Geschreven door

Ronny Theune

Lees ook

Tarkett verlengt de levensduur van vloeren met Carpet ReUse Program®

Tarkett blijft ontwikkelen op het gebied van verduurzaming. Hoe kunnen we naast recyclage een nog duurzamere benadering vormen naar de levenscyclus ...

LEES MEER

Klimaatdoelen Tarkett door SBTi beoordeeld

Een positieve impact hebben op de aarde is de hoogste prioriteit voor ons. Wij zijn ervan overtuigd dat klimaatdoelstellingen ambitieus, consistent ...

LEES MEER
Nieuwsbrief