Circulaire economie Duurzaamheid

Circulaire economie toegepast: een aantal voorbeelden uit de praktijk

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk maar ook op bedrijfsniveau kansen. Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie toe in hun dagelijkse activiteiten. Ter inspiratie delen wij met u in dit artikel een aantal voorbeelden.

Een aantal inspirerende cases

Wolford is een internationaal luxe premium merk, in de panty-, kousen- en ondergoedindustrie.  In 2018 bracht Wolford zijn eerste Cradle to Cradle-collectie op de markt. In 2020 volgde een nieuwe collectie: The Aurora Collection. Alle producten in de Aurora-collectie zijn Cradle to Cradle gold-gecertificeerd. Voor de panty’s is gebruikgemaakt van onder meer Econyl®; een soort nylon gemaakt van gerecycleerde oceaanvisnetten en ander nylonafval. Afgedragen en kapotte kledingstukken uit de collectie mogen terug naar Wolford. Daar kunnen ze worden gecomposteerd tot biogas, wat vervolgens gebruikt wordt in de productiefaciliteiten van Wolford.

 

MUD Jeans past circulaire principes toe

Een ander goed voorbeeld van het toepassen van de circulaire principes is te vinden bij MUD Jeans. Voor € 9,95 per maand kan bij hen jeans geleased worden, die na gebruik ingeruild wordt voor een nieuwe. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met de recyclage en versleten exemplaren worden hergebruikt tot nieuwe. 

 

De Hydro - Pole Products passen uitstekend in een circulaire economie.  

Hydro - Pole Products levert sinds 2011 aluminium lichtmasten, die gecertificeerd zijn met Cradle to Cradle Certified™ zilver. De lichtmasten worden aan het einde van hun levensduur verzameld en volledig gestript. Vervolgens worden alle onderdelen teruggebracht in de technische kringloop. Het omsmelten van de aluminium lichtmasten, het extruderen van de billets in buizen en de productie van nieuwe lichtmasten vindt allemaal lokaal plaats op de eigen locatie. De restmaterialen die Hydro niet kan verwerken, worden terug in de keten gebracht door een specialist in afvalverwerking.

 

Tarkett sluit de kringloop met 9 recyclagecentra

Tarkett recyclingcentra

Bij Tarkett werken samen we met partners om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving naar een circulair economisch model te realiseren. ‘Afval’ bestaat niet langer, maar wordt als een waardevolle grondstof beschouwd, waarmee we opnieuw duurzame producten kunnen maken. Onder meer door ons ReStart®- inzamelprogramma willen we zorgen voor een circulair systeem binnen onze organisatie en daarbuiten.

 

We willen de cirkel van afval sluiten, natuurlijke hulpbronnen behouden en de ecologische voetafdruk verkleinen

 

We hebben 9 speciale recyclagecentra over de hele wereld. Hiermee hebben we in de afgelopen 10 jaar al meer dan 109.000 ton vloeren verzameld in Europa, Brazilië en Noord-Amerika. Eén van onze recyclagecentra is het unieke Carpet Recyclage Centre in Waalwijk. Hier kunnen de twee hoofdzakelijke componenten van tapijttegels – garen en tapijtrug – gescheiden worden van elkaar. De grondstoffen die hieruit voortvloeien zijn van hoge kwaliteit en bruikbaar voor nieuwe tapijtcollecties.

 

Ook buiten uw keten om kunt u samenwerkingen aangaan

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in onze eigen EcoBase®-tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van DESSO-tapijt. 

 

‘Afval’ bestaat niet langer, maar wordt als een waardevolle grondstof beschouwd waarmee we opnieuw duurzame producten kunnen maken.

 

Kalk als vervanger van microplastics

aquaminerals4

Een ander voorbeeld van een bedrijf waaraan kalk wordt geleverd is NAÏF. Het bedrijf ontwikkelt natuurlijke cosmeticaproducten en heeft als visie dat u als consument bij het kopen van cosmeticaproducten ‘naïef’ wilt kunnen kiezen voor een product. NAÏF gebruikt de kalk om in hun scrub toe te voegen en vervangt de microplastics, die vaak gebruikt worden in scrubs. Kalk is namelijk wel vriendelijk voor het milieu. Het verdwijnt immers in de afvoer, vervolgens worden de korrels opnieuw uit het water gefilterd en weer toegepast in de scrub. Een circulair proces.

 

Het denken buiten de keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven kan leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen veranderlijkheid én het aanboren van nieuwe markten.

 

Het denken buiten de keten om en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven. 

 

Meer informatie?

Meer weten over ReStart® of het Carpet Recyclage Centre van Tarkett

LEES MEER OVER RESTART®

 

Wat kunt u zelf doen voor uw bedrijf? Hier 5 tips.

Circulaire economie biedt op bedrijfsniveau diverse kansen. De Ellen MacArthur Foundation vat dit samen in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen en nieuwe en versterkte klantrelaties.

Deze kansen zorgen er dus voor dat de overstap naar een circulair systeem aantrekkelijk is voor bedrijven. Namens uw bedrijf kunt u het volgende doen om bij te dragen aan een circulaire economie:

  • Ga samenwerkingen aan: werk samen met andere bedrijven in uw eigen en andere productieketens om te zorgen voor maximale recyclagemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden.
  • Speel in op mogelijkheden van hergebruik van gebouwen en materialen: maak bijvoorbeeld gebruik van modulaire oplossingen. Circulaire economie is niet enkel recyclage! Lees in dit artikel meer over de zeven ‘R-en’ (Rethink + Reduce / Redesign / Re-use / Repair en remanufacturing / Recyclage / Recover / Re-disposal). Hiermee kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden.
  • Het aanbieden van circulaire oplossingen aan klanten: verstevig klantrelaties door bijvoorbeeld producten te verhuren, zodat producten hergebruikt kunnen worden én klanten loyaal blijven aan uw bedrijf of merk.
  • Ontwikkel nieuwe banen en diensten: faciliteer productherstel en inname van defecte of versleten producten, zodat deze niet op de afvalhoop belanden, maar in de kringloop blijven.
  • Hergebruik grondstoffen en producten: zorg voor lagere materiaalkosten (op lange termijn). door te kiezen voor recycleerbare grondstoffen. Hierdoor hebben prijsfluctuaties minder invloed op uw bedrijf.

 

Meer informatie?

Meer weten over ReStart® of het Carpet Recyclage Centre van Tarkett? 

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

Tarkett verlengt de levensduur van vloeren met Carpet ReUse Program®

Tarkett blijft ontwikkelen op het gebied van verduurzaming. Hoe kunnen we naast recyclage een nog duurzamere benadering vormen naar de levenscyclus ...

LEES MEER

Earth Overshoot Day 2023: mensheid leeft vanaf 2 augustus op de poef

Earth Overshoot Day identificeert jaarlijks de dag waarop het “natuurlijk budget” wereldwijd is verbruikt. Dit budget bestaat uit de hoeveelheid ...

LEES MEER
Nieuwsbrief