Circulaire Econmie - Tarkett blog (2)

Duurzaamheid Circulaire economie

Samen naar een circulaire economie

Onze lineaire economie is al langere tijd niet houdbaar. In dit systeem worden grondstoffen verzameld, omgevormd tot producten en afgedankt tot afval. Door de groeiende wereldbevolking en de steeds grotere vraag naar producten, groeit ook de druk op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. Dat zal uiteindelijk leiden tot uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en resulteren in milieuproblemen, die een bedreiging vormen voor ons en onze planeet. Om deze problemen het hoofd te bieden, is een verschuiving naar een duurzamer economisch model noodzakelijk.

 

De definitie              

Het hergebruik van producten en grondstoffen staat centraal binnen een circulaire economie. De cirkel sluiten om zo schadelijke uitstoot naar water, lucht en bodem zoveel mogelijk te voorkomen, is een belangrijk uitgangspunt.

In een circulaire economie worden grondstoffen optimaal gebruikt. Dit wil zeggen dat deze grondstoffen zo gebruikt worden dat ze de hoogste waarde voor de economie opleveren en de minste schade aan het milieu veroorzaken. De nadruk ligt op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van de productieketen: van de bewerking tot consumptie tot hergebruik.

Bron: Vlaanderen circulair

 

De belangrijkste elementen van een circulaire economie

Om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde definitie is het, als producerend bedrijf, noodzakelijk om de belangrijkste elementen van de circulaire economie helder voor ogen te houden.

Binnen een circulaire economie ligt de nadruk op verschillende factoren. Zo zijn zuinig gebruik, recycling, hernieuwbare energie en gebruik van natuurlijk kapitaal belangrijke pijlers in het productieproces. Op organisatorisch vlak ligt de nadruk dan weer op nieuwe verdienmodellen (betalen voor gebruik in plaats van bezit), verandering van productontwerp en in- en externe samenwerkingen. 

 

Afval- of materiaalstromen van bedrijven uit andere markten kunnen bijvoorbeeld als grondstof dienen voor de eigen productie. Een goed voorbeeld hiervan is de kalk die gebruikt wordt in  EcoBase® tapijtruggen. Dit kalkafval is afkomstig van waterzuiveringsbedrijven en wordt hergebruikt als grondstof bij de productie van tapijt. 

Daarnaast kan het denken buiten de eigen keten en het omarmen van ideeën van andere bedrijven leiden tot een meer circulair systeem, kostenbesparing, bescherming tegen de veranderlijkheid van de markt én het aanboren van nieuwe markten en doelgroepen. Samenwerken is dus van het grootste belang én kan deuren openen die anders gesloten blijven. 

 

De verschillende kringlopen binnen een circulair systeem

Binnen dit circulaire systeem zijn twee verschillende kringlopen van materialen te onderscheiden. Allereerst bestaat er een biologische kringloop, waarbij de reststoffen na gebruik terugkeren in de natuur. Daarnaast bestaat er ook een technische kringloop, waarbij producten zo ontworpen worden dat deze na gebruik weer op een hoogwaardig niveau zijn te gebruiken. Zo blijft de economische waarde (zoveel mogelijk) behouden én wordt schade aan het milieu voorkomen. 

Bron: Vlaanderen circulair

HET ROER MOET OM

Om tot een circulaire economie te komen, is het van belang dat er niet alleen een verandering van systeem plaatsvindt, maar ook een verandering in denkwijze. Het is duidelijk dat een circulaire economie wat anders is dan enkel recyclen. Het is een systeem waar van begin tot einde nagedacht wordt over een product en de wijze van produceren. Aan de hand van de zeven ‘R-en’ kan bepaald worden hoe grondstoffen op een hoogwaardige wijze in de kringloop gehouden kunnen worden:

 • Rethink + Reduce: anders denken over productie en processen
 • Redesign: anders ontwerpen, bijvoorbeeld door vóór productie al rekening te houden met hergebruik en recycling
 • Re-use: de mogelijkheid van het hergebruiken van een product
 • Repair en remanufacturing: reparatie en onderhoud van producten
 • Recycling: het verwerken en hergebruiken van materialen
 • Recover: energie regenereren uit materialen
 • Re-disposal: afval storten zoveel mogelijk voorkomen, het in de keten houden van grondstoffen en producten staat voorop

Wat kan je zelf doen voor je bedrijf?

Circulaire economie biedt niet alleen op landelijk, maar ook op bedrijfsniveau kansen.  De Ellen MacArthur Foundation vat dit samen in vier kansen: nieuwe winstmogelijkheden, meer zekerheid en veerkracht, groeiende vraag naar servicemodellen en nieuwe en versterkte klantrelaties.

Deze kansen zorgen er dus voor dat de overstap naar een circulair systeem aantrekkelijk is voor bedrijven. Als bedrijf kun je het volgende doen om bij te dragen aan een circulaire economie:

 • Ga samenwerkingen aan: werk samen met andere bedrijven in je eigen en andere productieketens om te zorgen voor maximale recyclemogelijkheden, toekomstbestendige productielijnen en nieuwe winstmogelijkheden.
 • Speel in op mogelijkheden van hergebruik van gebouwen en materialen: maak bijvoorbeeld gebruik van modulaire oplossingen.
 • Bied circulaire oplossingen aan klanten: verstevig klantrelaties door bijvoorbeeld producten te verhuren, zodat producten hergebruikt kunnen worden én klanten loyaal blijven aan je bedrijf of merk.
 • Ontwikkel nieuwe banen en diensten: faciliteer productherstel en inname van defecte of versleten producten, zodat deze niet op de afvalhoop belanden, maar in de kringloop blijven.
 • Hergebruik grondstoffen en producten: zorg voor lagere materiaalkosten (op lange termijn) door te kiezen voor recyclebare grondstoffen. Hierdoor hebben prijsfluctuaties minder invloed op je bedrijf.

Toegepast: circulaire economie in de praktijk

Al veel bedrijven passen de elementen van circulaire economie toe in hun dagelijkse activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textielindustrie) van VIL. De kledingindustrie is de tweede grootste vervuiler. Daarom wil VIL aan de hand van logistieke oplossingen en nieuwe businessmodellen circulaire economie implementeren in de textielindustrie. De nieuwe modellen zijn voornamelijk gericht op een effectievere logistieke inzameling van kledij voor zowel betrokken bedrijven, de textielsector in het algemeen en gerelateerde logistieke partners.

Een ander goed voorbeeld van het toepassen van de circulaire principes is te vinden bij MUD Jeans. Voor € 7,50 per maand kan bij hen een jeans geleased worden die na gebruik ingeruild wordt voor een nieuwe. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met recycling en versleten exemplaren worden hergebruikt tot nieuwe. 

Closing the loop

Ook bij Tarkett werken we met partners samen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken en een verschuiving naar een circulair economisch model te realiseren. Graag zorgen we voor een circulair systeem binnen onze organisatie en daarbuiten. Dat doen we onder meer met ons ReStart®- inzamelingsprogramma, ons lidmaatschap bij organisaties, zoals de CE 100 en COP21 om zo mee te kunnen praten over circulaire oplossingen en partnerschappen met bedrijven in andere sectoren.

Wil je graag meer weten over onze duurzaamheidsstrategie? Kijk dan hier voor meer  informatie. Of wil je graag deelnemen aan ons  ReStart®- inzamelingsprogramma? Neem dan contact met ons op

Marco van Bergen

Geschreven door

Marco van Bergen

Manager ReStart programma

Lees ook

IN_HP_AirmasterAtmos_8814-1

Kiezen voor een duurzame vloer? 5 tips!

Het verduurzamen van gebouwen en ruimtes is tegenwoordig voor veel mensen en organisaties een prioriteit. Zonnepanelen, warmtepompen, waterbesparende ...

LEES MEER

Let op: recycling is niet altijd duurzaam!

In de praktijk zien we recycleren steeds vaker terugkomen. Zo bestaat er hout met het FSC-Recycled label en zijn er de Healthy Seas-sokken gemaakt ...

LEES MEER
Nieuwsbrief